Leden van verdienste

Nieuw in onze statuten is opgenomen een artikel over leden van verdienste en ereleden. Vooruitlopend hierop had het bestuur in maart reeds besloten onze aftredende bestuursleden als eersten in de geschiedenis van onze vereniging te benoemen tot lid van verdienste:

Karin Zwetsloot (links op de foto) is vijftien jaar lang één van de drijvende krachten geweest binnen de vereniging. Punctueel, digitaal vaardig en een ‘kei’ in archiveren, snel met opmaken van notulen van vergaderingen, ‘toekomstdenkend’ (op tijd aanvragen subsidie gemeente Hillegom en jaarlijkse acties van b.v. Raboclubsupport), een fantastische beheerder van de website en het registreren van de deelnemers aan vele activiteiten. En natuurlijk altijd aanwezig op de middagen in Bloemswaard. Met andere woorden een super-secretaris.

Toos van Loon maakte sinds 2007 deel uit van het bestuur en was werkzaam op vele fronten: altijd actief aanwezig op de muzikale middagen in Bloemswaard, als ‘meelezend’ redactielid (voordat de teksten naar de drukker gingen), als de dagtochtenspecialist, die zij samen met Marry van der Hulst uitzocht. Ook was zij mede verantwoordelijk voor het voormalige zomerprogramma. Daarnaast heeft Toos na de oprichting van het Seniorenpodium zo’n vijftien jaar geleden een paar jaar zitting gehad in deze toentertijd semi-gemeentelijke commissie. Van haar diensten heeft de VVS Hillegom al die jaren dankbaar gebruik gemaakt.

Naast een oorkonde en bloemen ontvingen beide scheidende bestuursleden  een bronzen herinnerings-sculptuur met inscriptie. Maar zeker ook een daverend applaus van de aanwezigen.