Onze missie: organiseren van activiteiten en opkomen voor belangen senioren Hillegom

De Vereniging Voor Senioren (VVS) Hillegom is met bijna 1000 leden de grootste seniorenvereniging van Hillegom en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Wij zien het als onze taak een grote verscheidenheid aan activiteiten voor de senioren van Hillegom te organiseren. Daarnaast komen wij op voor de belangen van alle 55 plussers in Hillegom en streven we naar medezeggenschap over specifieke seniorenbelangen binnen het gemeentelijk beleid – tezamen met het Seniorenpodium Hillegom, met betrekking tot:

 • Gezondheid en zorg
 • Sociaaleconomische zaken
 • Wonen en mobiliteit
 • Ouderen en digitalisering
 • Educatie
 • Inspiratie en zingeving.

Organisatie

De organisatie van de VVS bestaat uit:

 • Het bestuur. Zij houdt zich bezig met het beleid, coördinatie en belangenbehartiging richting politiek en de Hillegomse gemeenschap.
 • Contactpersonen. 25 betrokken vrijwilligers verantwoordelijk voor de verspreiding van ons blad en het contact met onze leden.
 • Adviseurs, onderverdeeld in:
  • Belastingadviseurs
  • Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA)

Ledenvoordeel

Als lid van de leukste seniorenvereniging van de Bollenstreek bent u verzekerd van een leuk sociaal netwerk én:

 • Leuke, sociale, actieve en leerzame evenementen.
 • Ons clubblad Het Kompas dat 10x per jaar uit komt.
 • Kortingen bij zorgverzekeraars en de beste lokale bloemen- en plantenwinkel.
 • Ondersteuning bij het invullen van belastingformulieren, rijbewijsverlenging en andere zorgvragen.
 • Vertegenwoordiging in het Seniorenpodium – het adviesorgaan van senioren in Hillegom.

En dat voor slechts € 27,- per jaar! (exclusief eventuele eigen bijdrage evenementen). Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de leukste seniorenvereniging van de Bollenstreek of meer te weten wilt komen over onze activiteiten, neem dan gerust contact met ons op. We horen graag van u!

Geschiedenis

De VVS Hillegom komt voort uit de Katholieke Ouderen Bond, afdeling Hillegom en bestaat al bijna zeventig jaar. 40 leden telde de vereniging bij de oprichtingsvergadering op 10 maart 1954 in het K.A.B.-gebouw. Eind van dat jaar groeide het ledental naar 87. Op 15 mei 1954 was de eerste contactmiddag in het jaarverslag als volgt omschreven: ‘Er werd een kopje thee geschonken en de heer Frans Out stelde zich beschikbaar om een filmpje te draaien. Het gebouw van de K.A.B. was aardig bezet en naar de gegevens die werden opgevangen viel het noch al aardig in de smaak van de leden’. De volgende activiteit in dat jaar was het Sint Nicolaasfeest. De zaal was bijna te klein en men dacht er al aan in het vervolg Treslong af te huren!

25 cent contributie

De contributie werd in 1954 vastgesteld op 40 cent per maand voor echtparen en 25 cent voor alleenstaande personen. Maandelijks werd dit door de bestuursleden opgehaald, die al snel versterking kregen van contactpersonen. 8 cent per lid diende te worden afgestaan aan het hoofdbestuur. Als je dit vergelijkt met de huidige maatstaven (€ 27,- per lid en een afdracht van € 15,-) was dat toen een heel bedrag. Gelukkig kreeg onze vereniging al in het eerste jaar subsidie van de gemeente van 50 cent per lid en stelde de K.A.B. zijn lokaal gratis beschikbaar voor de ontspanningsmiddagen.

Openstelling niet-katholieken

Eind jaren 90 besloten de toenmalige KBO Hillegom open te stellen voor niet-katholieken om zo een representatieve en inclusieve seniorenvereniging te kunnen zijn voor alle 55-plussers van Hillegom.

Bij de algemene ledenvergadering van 19 april 2023 hebben de leden van de VVS ermee ingestemd zich in zijn geheel af te scheiden van de provinciale KBO Zuid-Holland en de landelijke Unie KBO Nederland. De belangrijkste redenen hiervoor waren de enorme verplichte contributie-afdracht van ruim € 16.000,-, dat er weinig gebruik werd gemaakt van de aangeboden diensten en de belangenbehartiging richting de overheid onzichtbaar was en regelmatig tekort schoot.