Bestuur VVS Hillegom

De VVS is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat onze vrijwilligers, inclusief bestuur, zich belangeloos inzetten voor onze leden. Ook als belangenbehartiger van alle senioren van de gemeente Hillegom richting de politiek!

Het bestuur van de VVS bepaalt de verenigingsprioriteiten en is het ‘gezicht’ van de vereniging naar de Hillegomse bevolking. Daarnaast zorgt zij ervoor dat vrijwilligers hun werkzaamheden op een goede en plezierige manier kunnen uitvoeren en dat er duidelijke richtlijnen zijn over wie verantwoordelijk is voor het leiden en begeleiden van vrijwilligers, hun activiteiten en de werkzaamheden

Samenstelling en verantwoordelijkheden bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 9 leden. De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:

 • Dhr. F.A.W.P. (Frans) van Lierop   
  • voorzitter
  • Treslonglaan 3, 2181 DC, Hillegom
  • Tel. (0252) 520248
  • E-mail: voorzitter@vvs-hiilegom.nl
 • Dhr. J.P.W. (Jan) Boot
  • vice-voorzitter
  • Wilhelminaplantsoen 12, 2182 NJ, Hillegom
  • Tel. (0252) 520707
 • Dhr. K. Rutten
  • penningmeester
  • Avenbeeck 10, 2182 RW
  • Tel. (06) 12912740
  • E-mail: penningmeester@vvs-hillegom.nl
 • Dhr. A.J.A.Th. André) Beukers
  • secretaris
  • Jan Prinsheem 150, 2181 ZE, Hillegom
  • Tel. (06) 20896120
  • E-mail: secretaris@vvs-hillegom.nl
 • Mevr. J.A.M. (José) Bon
  • ledenadministratie
  • Brouwerlaan 18, 2182 KG, Hillegom
  • Tel. (0252) 518145
  • E-mail: ledenadministratie@vvs-hillegom.nl
 • Mevr. M.C.M. (Marry) van der Hulst
  • coördinator activiteiten
  • Albert Verweylaan 127, 2182 PV, Hillegom
  • Tel. (0252) 520590
  • E-mail: activiteiten@vvs-hillegom.nl
 • Mevr. J. (Jacqueline) Hageman
  • diversen/activiteiten
  • Parklaan 11, 2181 DB Hillegom
  • Tel. (0252) 517261
 • Mevr. J.B.M. (Joke) Heemskerk
  • ouderenadviseur
  • Hooftwende 5, 2182 VZ
  • Tel. (0252) 522027
  • E-mail: ouderenadviseur@vvs-hillegom.nl
 • Mevr. G.M.H. (Gerda) de Groot
  • redactie Kompas
  • Margrietenlaan 10, 2182 BR Hillegom
  • Tel. (06) 15536057
  • E-mail: redactie@vvs-hillegom.nl