Officiële stukken

Hieronder kunt u de directe links vinden naar:

  • Algemene Leden Vergadering – Tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering legt het bestuur van de VVS verantwoording af aan haar leden over de inkomsten, de bestedingen en de bereikte resultaten. Hieronder vindt u de daarbij horende officiële stukken:

 

  • Privacybeleid
    • Weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dit kunt u vinden in ons privacybeleid vallend onder de wettelijke AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Belangenbehartiging

  • Convenant. Het SeniorenPodium heeft samen met de gemeente Hillegom een convenant afgesloten. In dit convenant zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd tussen het SeniorenPodium en de gemeente Hillegom.
  • Recentelijk door het Seniorenpodium uitgebrachte adviesnota’s:

WBTR en UBO-registratie

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten te voorkomen. Dit hebben wij als VVS vastgelegd in onze statuten in overeenstemming met onze WBTR-registratie.

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen, waaronder verenigingen en stichtingen, verder verplicht om eigenaren of personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. De EU wil op deze manier witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen gaan. Voor de VVS betekent dit dat haar bestuursleden in het UBO-register staan bijgeschreven van de KvK.